PostHeaderIcon Verschillende benaderingen

In de loop van de jaren komen er steeds meer mogelijkheden bij om vanuit verschillende invalshoeken te werk te gaan. Ik heb dan ook geen vaste werkvorm, maar laat me biddend leiden in de gesprekken. Verschillende benaderingen die gebruikt worden zijn:

Een taal erbij.
De contextuele benadering kan goed gecombineerd worden met het werken met Duplo en Playmobil. Door middel van het neerzetten van poppetjes, die symbool staan voor diverse personen in de context van de cliënt, kunnen verhoudingen en situaties visueel worden gemaakt, waardoor nieuwe inzichten kunnen worden verkregen.

Ook de verschillende 'rollen' die iemand aanneemt, taken die men op zich neemt en bijvoorbeeld zorgpatronen kunnen zo aan het licht komen. 

Zie hiervoor ook de site van Stichting De Kontekst, die de cursus 'Een taal erbij' organiseert en het boekje en de site van Gerrie Reijersen van Buuren , Verlangen naar erkenning.

Het werken met Duplo is bij mij geïntegreerd in andere methodieken en vormen van begeleiding. Ik gebruik graag materialen, omdat ik merk dat het visuele aspect enorm veel toegevoegde waarde heeft. 

EMDR
Een andere manier van werken is EMDR, van oorsprong gericht op mensen met traumas. EMDR is echter ook een heel bruikbaar instrument om mensen te helpen met hun angsten en fobieën om te gaan, met burn-out, verslavingen, chronische pijn of vermoeidheid. Ook is deze vorm van hulpverlening geschikt om een link te leggen tussen verstand en gevoel en helpt het vaak om nieuwe inzichten te krijgen. Omdat beide hersenhelften geactiveerd worden, zoals elke nacht gebeurt in de REM-slaap, kan EMDR wellicht in de toekomst van grote betekenis zijn voor mensen met motorische problemen en Niet Aangeboren Hersenletsel. Er zijn onderzoeken gaande.

Meer informatie over hoe ik werk met EMDR en of ik vind dat het verantwoord is voor christelijke hulpverlening , lees je hier.

EFT

 Een vrij nieuwe, maar erg hoopgevende vorm van hulp bij relatieproblemen, waarbij het zoeken naar verbinding uitgangspunt is. Zie voor meer info hierover deze link. Een artikel wat meldt dat plm. 75% van de relaties weer goed komt vind je hier.