PostHeaderIcon Pastoraat

God (God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest) is de bron van waaruit ik werk en de Bijbel is mijn basis en richtlijn. Ik zie mezelf als een instrument in Gods hand, en verwacht van de cliënt dat hij/zij zich ook uitstrekt om van God al het nodige te verwachten. Pastoraat - of zielzorg - helpt mensen in hun eigen situatie zicht te krijgen op wie God voor hen is en hoe zij hun plek in Zijn koninkrijk zo optimaal mogelijk kunnen innemen.

                          Wanneer iemand gewoon wat meer wil weten over wie God nu eigenlijk is
                          of wat je kunt doen om God beter te leren kennen,
                          trek aan de bel, ik wil graag met je in gesprek!

Gebed is een belangrijk hulpmiddel in de gesprekken.
Waar nodig kan gebruik worden gemaakt van bevrijdingsgebed of gebedscoaching.

Bevrijdingsgebed:
Wanneer mensen het verlangen hebben om hun vrijheid in Christus te ervaren, maakt God hen vaak zelf duidelijk dat er schoon schip gemaakt kan worden. Het is steeds weer een prachtig proces, wanneer – onder de leiding van de Heilige Geest – mensen hun ballast bij Jezus brengen aan het kruis. Daar was het voor bedoeld.

Bevrijdingsgebed gaat niet in de eerste plaats over demonen. Die eer komt hen niet toe.
We spreken over vrij worden van leugens in het denken, vrijheid van zonden en wonden, en vrijheid van gebondenheden die er in iemands leven kunnen zijn ontstaan. En ja, op de terreinen waar satan rechtmatige grond heeft verworven in iemands leven door één van de bovengenoemde zaken, kan dat terrein teruggewonnen worden voor Christus.

Gebedscoaching is gebaseerd op twee Bijbelse gegevens: God is er en Hij spreekt. We vragen Jezus Christus een situatie of herinnering naar voren te brengen, waarin Hij op dit moment werkzaam wil zijn. Vaak komen er zo blokkades of on-waarheden aan het licht die opgeruimd mogen worden. Of Jezus legt de vinger op een pijnlijke plek waar Hij innerlijke genezing wil brengen. Gebedscoaching kan ook beschouwd worden als een vorm van traumapastoraat.

 

Bewaren